2014-12-19

Saudiarabiens Al-Naimi förklarar oljepriset

Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi utttalade sig igår om oljepriset. Han sade då att det är inbromsningen i den globala ekonomiska tillväxten som har lett till fallet i oljepriset, samtidigt som ökad produktion från högkostnadsregioner också har spelat en roll. Han säger också att nedgången i efterfrågan varit större än väntat.

Al-Naimi var dock optimistisk och sade sig anse att nedgången i efterfrågan var tillfällig och att han förväntar sig en uppgång framöver, framförallt från "emerging markets". Jag är inte lika optimistisk, men det torde ingå i hans jobb att vara det.

Det är också tydligt hur Al-Naimi kan uttala sig så säkert angående orsaken till oljeprisnedgången. Det beror på att Saudiarabiens oljeexport har minskat i volym från 7,7 miljoner fat per dag i oktober 2013 till 6,9 miljoner fat per dag i oktober 2014.

Al-Naimi sade andra saker också, till exempel att det är svårt att skära ner oljeproduktionen (för att matcha sjunkande efterfrågan) utan samarbete med andra oljeproducenter (då menar han förstås exempelvis Ryssland, Mexiko och USA).
"I en situation som denna är det svårt, för att inte säga omöjligt för kungariket [Saudiarabien] eller OPEC att vidta åtgärder som skulle minska dess marknadsandel och öka andelen för andra, vid en tid när det är svårt att kontrollera priser. Vi skulle förlora både i marknadsandelar och i pris."
Al-Naimi förnekade också att prisnedgången skulle bero på politiska överväganden. Det har spekulerats i att Saudiarabien sett till att hålla alltför stort utbud av olja och därmed sänka oljepriset för att sänka Iran, Ryssland eller kanske USA:s skifferoljeproducenter. Jag tror faktiskt att Al-Naimi talar sanning när han säger att det handlar om marknadsandelar mer än politik.

Hursomhelst är det mest intressanta som kom ut ur Al-Naimis uttalanden att efterfrågan på olja krympt, vilket i sin tur måste bero på att några köpare blivit utprisade. "Demand destruction" brukar det eufemistiskt kallas, alltså efterfrågeminskning. Det tyder på att stora delar av världen är på väg mot förnyad recession.

2014-12-18

Förbifartsvänner: kolla in Seattle!

Idag kom beskedet att Miljöpartiet inte längre försöker stoppa Förbifart Stockholm. Därmed kan bygget av vansinnesprojektet återupptas till en kostnad av 28 31 miljarder kronor eller troligen mer i slutändan. Pengar som skulle göra betydligt större nytta om de satsades på andra projekt.
De 30 miljarderna skulle alltså räcka till fyrfilig motorväg från Linköping till Skellefteå, eller från Stockholm till Arjeplog.
[...]
Enbart tillfartstunnlarna från trafikplatsen på Lovön är 7,5 km, samma längd som hela den föreslagna Nackatunnelbanan. Hela Stockholms t-bana har 62 km tunnlar, bara 10 km mer än Förbifartens 52.
Förbifarten kommer nämligen när den planeras stå färdig år 2022 att vara fullständigt onödig på grund av fenomenet "peak car", alltså att det körs mindre bil.

En av de få som har en nyktrare syn på Förbifart Stockholm är Expressens Patrik Kronqvist.
Att förbifarten binder upp så stora resurser gör dock att alternativa projekt som på allvar skulle ha kunnat mildra de problemen har skjutits långt på framtiden.
För den som fortfarande trots allt är positivt inställd till att bygga Förbifart Stockholm rekommenderar jag att läsa om "Seattle's unbelievable transportation megaproject fustercluck" (fustercluck är en omskrivning av clusterfuck för att slippa skriva ut "the F word").

Tunneln under Seattle beräknas kosta 4,2 miljarder dollar, vilket till dagens valutakurs är omkring 32 miljarder kronor. Alltså ungefär samma kostnad som Förbifart Stockholm. Tunneln är dock betydligt kortare (3 kilometer), men byggs i svårare mark med hjälp av en jättelik borrmaskin (jämför den ökända tågtunneln under Hallandsåsen).

Flera av de "oväntade" malörer som journalisten Dominic Holden varnade för redan innan tunnelbygget drog igång har hänt. Nu är inte detta tunnelprojekt direkt jämförbart med Förbifart Stockholm rent tekniskt, men vi kan ändå dra upp ett antal punkter som med stor sannolikhet kommer att gå snett även här.
  1. Det kommer säkerligen att kosta betydligt mer än beräknat. Detta vet vi av erfarenhet (och forskning) att såna här megabyggprojekt gör som regel. Det är nämligen alldeles för svårt att göra korrekta kalkyler för såpass komplexa projekt. Det finns även starka incitament att räkna optimistiskt på kostnaderna (eller till och med ljuga) för att få projektet igenom det ekonomiska nålsöga som själva beslutet utgör.
  2. Förbifart Stockholm ska gå i en 17 kilometer lång tunnel 40-60 meter under markytan och Mälaren. Det finns en stor risk att det vid något tillfälle att bli något slags problem antingen med vattenläckage in i tunneln och/eller med förlust av grundvatten ovanför (då förslagsvis i något av de naturreservat som passeras).
  3. Förbifarten ska sprängas, delvis under befintlig bebyggelse. Med tanke på att tunneln är rekordlång ökar risken för att det någonstans på vägen blir skador på bebyggelse av sprängningarna.
  4. Finansieringen kan delvis försvinna. Delar av finansieringen ska komma från trängselskatten i Stockholm och skulle trafikmängden falla (peak car, ni vet) kommer plötsligt en del av bygget att vara ofinansierat. Vem ska då betala? (Ledtråd: du, jag och alla andra skattebetalare.)
  5. Någon av entreprenörerna går i konkurs. Inte helt osannolikt att något byggföretag konkar under byggtiden, med tanke på att vår bostadsbubbla slutligen lär hinna spricka under förbifartens byggtid. Då måste en ny entreprenör anlitas, vilket troligen fördyrar bygget.
  6. Det kan uppstå en tvist med någon av entreprenörerna angående villkoren. Med tanke på projektets storlek är det sannolikt att detta händer någon gång under bygget. Det hela kan då komma att stå stilla ett tag och dessutom fördyras.
Så stoppa detta idiotprojekt nu innan så många miljarder plöjts ner att det av prestigeskäl inte längre går att stoppa.

Tillägg: Läs även Bilstadens död i tidningen Arkitekt.

Lågt oljepris negativt för förnybar energi

Jag har nu skrivit ett antal artiklar här om hur det fallande oljepriset påverkar oljeexporterande länder samt USA:s skifferoljebolag negativt. En bransch som också skulle kunna drabbas av ett lågt oljepris är förnybar energi såsom solenergi och vindkraft. Ett lägre oljepris medför nämligen att det inte blir lika attraktivt längre att bygga solcellsanläggningar eller vindkraftsparker då de kräver ett högt energipris för att bli lönsamma utan subventioner. Energianalytikern Peter Atherton säger att
"Subventioner till förnybar energi har mest sålts in till allmänheten baserat på ekonomiska fördelar, men de ekonomiska argumenten hängde på idén att priserna på fossila bränslen skulle bli dyrare, medan dyra subventioner till förnybart skulle kunna sänkas med tiden. Det ser tveksamt ut nu."
Jag håller dock inte (ännu) med honom, då olja inte är något direkt substitut för den el som produceras från sol och vind. Priset på fossilgas har dock (ännu) inte sjunkit lika mycket som oljepriset och med tanke på att gaskraftverk är en viktig konkurrent till sol och vind vad gäller elproduktion, så är situationen för sol- och vindel ännu inte allvarlig. Oljeeldade elkraftverk finns idag inte i någon större utsträckning.

Däremot borde det rimligtvis vara negativt för elbilsbranschen om elpriset fortsätter att vara högt, men oljepriset sjunker. Ett incitament att köpa elbil försvinner, vilket kan tippa över kalkylen till fossilbränsledrivna bilars fördel.

Etanol, som används som ersättning för bensin, borde däremot rimligtvis utsättas för större priskonkurrens. Priserna på de viktigaste råvarorna för etanol i Nordamerika och Europa (majs och vete) har nämligen inte gått ner på samma sätt som oljepriset. Visserligen föll vetepriset från början av maj, men i början av oktober nåddes en botten och priserna har åter stigit till samma nivå som i somras. För majspriset ser vi en liknande utveckling, men där har priset ännu inte nått tillbaks till samma höga nivå som 2011-2013. När konkurrerande bränsle blir billigare och råvaran dyrare, hur kommer det då att gå för alla etanolprojekt? Jag kan dock vid en snabb sökning ännu inte finna några tecken på kris i etanolbranschen.

2014-12-17

Volatilitet: Rubeln!

Som jag skrev igår så verkar något ha "gått sönder" på de finansiella marknaderna. Vi ser mycket större volatilitet (fluktuationer upp och ner både inom dagen och över längre tid) än tidigare i år.

Vi börjar från grunden: oljepriset. I slutet av juni började oljepriset att falla och gick därmed in i en ny prisfas. Brentoljan (se diagram nedan) har nu till och med fallit under 60 dollar per fat. Som jag skrivit tidigare så drabbar detta oljeexporterande länder (både statsfinanser och bytesbalans) och även USA:s skifferoljebolag.
Ryssland är ett av de värst drabbade länderna och får nu problem med statsbudgeten, inflation, valutan och ekonomin i allmänhet.

Framförallt har den ryska valutan rubeln haft en enorm volatilitet och fallit kraftigt i värde. Nedan ser ni ett dagsdiagram, där rubeln nu synes ha övergått i ett närmast exponentiellt fall (uppåt i diagrammet innebär svagare rubel). Sedan i somras har rubeln halverats i värde gentemot dollarn och tappat omkring 45 procent mot euron.
Dagsdiagrammet ger dock inte hela sanningen. Nedan ser ni ett entimmesdiagram - notera hur de senaste dagarna skiljer ut sig.
I måndags hade rubeln tappat omkring 15 procent över helgen. Därefter gick den ryska centralbanken ut igår och chockhöjde sin styrränta från 10,5 till 17 procent, vilket stärkte rubeln med omkring 16 procent, bara för att sedan återta sitt fall och tappa omkring 26 procent i värde, för att sedan rekylera och stärkas med 15 procent. De tre sistnämnda för en valuta jättelika rörelserna alltså inom samma dag! Idag är rörelserna i rubeln fortfarande stora, med hittills 14 procent från topp till botten.

De stora rörelserna i rubeln har fått bankerna att stoppa handeln i USD/RUB. Ryssland är alltså nu till stor del avstängt från det internationella finansiella systemet, inte på grund av några sanktioner, utan på grund av de finansiella aktörernas skräck för den volatila valutan och risken att Ryssland inför kapitalkontroller. Detta kommer troligen snart att yttra sig som likviditetsproblem för ryska banker och andra företag.

Den andra effekten av den fallande rubeln blir förstås prisinflation på importerade varor. Därför är det inte oväntat att de ryssar som har pengar sparade passar på att handla varor för pengarna innan valutafallet slår igenom på priserna. Bland annat hos svenska IKEA har köerna ringlat långa.

Cornucopia har utnämnt spridningseffekter till dagens tema och vi kommer säkerligen att få se dem vad gäller Ryssland. Vem sitter eller satt med exponering mot den ryska valutan eller ryska företag och banker? Vilka företag har normalt en stor andel försäljningsintäkter från Ryssland? Geely, Volvo personvagnars ägare, verkar redan pressat av valutaförluster. Vissa svenska företag såsom Volvo personvagnar och IKEA kanske kommer att se en tillfällig försäljningstopp i Ryssland nu när ryssarna försöker spendera sina pengar, men de kommer därefter troligen att få rejäla tapp och dessutom troligen valutaförluster när de ska få ut sina pengar.

Vissa europeiska banker har stor exponering mot Ryssland. Franska Société Générale har 25 miljarder euro, italienska UniCredit har 18 miljarder euro, österrikiska Raiffeisen har 15 miljarder euro. Även tyska Commerzbank, nederländska ING samt svensk-finska Nordea har stor exponering mot Ryssland. Dessa bankers aktier klubbades också ner på börserna igår. Nordeas aktie sjönk, men inte på långt när lika mycket som exempelvis Raiffeisen, som har störst exponering mot Ryssland i förhållande till sin storlek. Dock föll Nordea mer än övriga svenska banker.

2014-12-16

Någonting verkar ha gått sönder...

Någonting verkar ha "gått sönder" på de finansiella marknaderna den senaste tiden. Den "panikbotten" på aktiemarknaderna som vi fick i oktober följdes av ett rejält börsrally upp till rekordnivåer för de amerikanska indexen och högsta nivån sedan år 2000 på den svenska börsen. (Minns ni den? IT-bubblan med efterföljande krasch.)

Under tiden som detta börsrally pågick försämrades dock situationen på många vis. Oljepriset fortsatte att falla, liksom valutorna för många länder. Framförallt oljeexporterande länders valutor drabbades, t.ex. Ryssland. Även börserna i oljeländer föll. Kinas börs drabbades däremot av en mindre spekulationshysteri. I USA försämrades situationen kraftigt för skifferoljebolagen och deras obligationer.

Sedan drygt en vecka bär det neråt igen i full fart på börserna - se diagram hos Cornucopia idag. Nedgången är nu betydligt snabbare än vad den var i september-oktober.

Och som sagt verkar något ha "gått sönder". Panikåtgärder börjar sättas in, nu senast att Rysslands centralbank chockhöjer sin styrränta från 10,5 till 17 procent. Detta är den största enskilda höjningen sedan Rysslands kris 1998. Att centralbanken höjde räntan med en procentenhet så nyligen som 11 december hjälpte föga och frågan är hur länge den senaste chockhöjningen kommer att ha effekt. Som jag skrev häromdagen går Ryssland nu mot valutakris, budgetkris och BNP-kris. Vi är dock inte ännu i den akuta fasen, utan detta är bara början. I längden kan det leda till en politisk kris i Ryssland.

Nu kommer vi förstås framöver också att få se vilka hedgefonder, banker med flera aktörer på de finansiella marknaderna som har exponering mot Ryssland. Eller vilka som har exponering mot amerikanska oljebolags skräpobligationer. Eller mot Grekland, vars börs kraschade förra veckan och vars statsobligationer nu drabbas av stigande ränta och inverterad avkastningskurva. Eller vilka som sitter på "fel sida" av valutaspekulationer. Då kan den finansiella smittan spridas vidare. Håll i hatten!

Fast under tiden fortsätter våra svenska bostadsrättspriser uppåt till nya rekordnivåer. Ännu har inte den finansiella smittan nått dit.

2014-12-15

Alternativwebben del 2

Igår skrev jag om det jag kallar "Alternativwebben", alltså webbsajter som tar upp en mycket "alternativ" världsbild, fyllda av konspirationsteorier, pseudovetenskap och vetenskapsförnekelse.

Det finns även fler besläktade alternativa världsbilder, till exempel den där man förnekar mänsklig klimatpåverkan genom växthusgaser och i många fall avfärdar det som i dessa kretsar kallas "klimatalarmism" som en gigantisk konspiration. Det finns flera kopplingar mellan denna och andra alternativa världsbilder. Exempelvis tar den svenska Alternativwebbens epicentrum Newsvoice ibland in rena klimatförändringsförnekarartiklar såsom denna, denna eller denna. Å andra sidan rapporterar Newsvoice ibland även positivt om "klimatalarmismen". Att man tar in sådana artiklar som dem jag refererat till visar dock på den obefintliga kritiska kontroll som Newsvoice har av artiklar man tar in. Även Vaken.se tar in klimatförändringsförnekande artiklar.

Epicentrum för den svenska klimatförändringsförnekarrörelsen är dock sajten med det oerhört förvillande namnet Klimatupplysningen (tidigare kallad Stockholmsinitiativet). Där jobbas det hårt på att skriva mycket och förvillande om klimatvetenskapen. Det skrivs så mycket att få orkar bemöta inläggen, som ofta rapar samma förvillelser i olika förpackning. Ofta hämtas deras förvillelser från den engelskspråkiga sajten Watts up with That (förkortas ofta WUWT). Mer om den finns att läsa på RationalWiki.

Särskilt intressant är hur man på Klimatupplysningen fortsätter att kämpa på trots att man har så mycket data emot sig. Exempelvis finns ett diagram till och med på deras egen sida som tydligt visar den minskande trenden för Arktis havsis. När 2014 nu ser ut att vara på väg att bli det varmaste året sedan mätningarna började blir det också allt svårare för förnekarna.

Alternativwebben

Allt fler människor får numera allt större del av sitt nyhetsflöde, sin information och sin kunskap från webben. Därmed blir det viktigt att kunna sålla bland det man läser och granska det källkritiskt. För det finns mycket skräp på webben: pseudovetenskap, konspirationsteorier, missuppfattningar, felaktigheter, propaganda, kvacksalveri. Ibland slinker detta skräp in i artiklar i våra mainstream-media också, men framförallt så frodas det på något som jag kallar "Alternativwebben". I den alternativa värld som presenteras på Alternativwebbens sajter ser allting mycket annorlunda ut och går ofta på tvärs mot både sunt förnuft och accepterad vetenskap. Där är vacciner och fluor farliga gifter som myndigheterna påtvingar befolkningen. Där är vete olämpligt som livsmedel. Där sprutas det chemtrails över befolkning och natur i olika lugubra syften. Där är kolloidalt silver ett mirakelmedel som kan bota det mesta, till och med ebola! Där är världens makthavare inblandade i en jättelik konspiration för att skapa en "New World Order" (NWO), en ny världsordning.

Det finns en hel del människor som uppenbarligen tror på mycket av det som skrivs på Alternativwebben och tar det för sanning. Du har säkert själv någon i din bekantskapskrets. Jag har insett att jag har flera bekanta som har Alternativwebben som viktig nyhetskälla, då det regelbundet dyker upp länkar till dessa sajter i mitt Facebook-flöde.

Jag kommer i denna artikel att beskriva dels ett antal viktiga svenska sajter som jag ser som en del i Alternativwebben, dels några internationella engelskspråkiga sajter som hänger ihop med dem. För att inte bättra på dessa sajters "google-poäng" länkar jag till dem via DoNotLink, vilket jag rekommenderar för den som i någon diskussion vill hänvisa till en webbsida men inte bidra till att den får högre rankning i sökmotorer.

Sajterna i Alternativwebben är tätt sammanlänkade med varandra. Ofta refererar de till varandra - "nyheter" och "information" sprids i olika versioner över en stor del av sajterna, tills det ibland blir oklart vilken som är originalkällan.

Länge var Vaken.se (som kallar sig "alternativ nyhetsportal och nätverk för sanning och frihet") epicentrum för den svenska delen av Alternativwebben. Där kan man läsa artiklar om konspirationsteorier, pseudovetenskap, ja allt som är "alternativt" (kolla in deras lista över populäraste artiklarna på sajten för att få ett bra smakprov).

Vaken.se:s ledande roll verkar dock ha övertagits av Newsvoice, ett ambitiöst projekt som drivs av webbproducenten, skribenten, redaktören med mera Torbjörn Sassersson. Mer om honom längre ner. Inget "alternativt" är för tokigt för Newsvoice, som okritiskt publicerar de mest absurda artiklar, så länge de presenterar en verklighetsbild som är ett "alternativ" till den gängse. Ingen konspirationsteori är för osannolik för att skriva om, ingen pseudovetenskaplig teori för orimlig. Många gånger motbevisade "fakta" presenteras om och om igen. Newsvoice har artiklar inom alla områden - "vetenskap", energi, ekonomi, medicin med mera. De flesta artiklar framstår för en sansad bedömare som rent löjeväckande, men det tragiska är att det finns många som tar dem på allvar. En av mina favoriter vad gäller ofrivillig komik är "Teorin om det expanderande jordklotet", som på fullt allvar publiceras under kategorin "Vetenskap". Newsvoice är ett stort projekt och man kan undra hur mycket tid Sassersson lägger på detta, samt hur det hela finansieras.

Att den ryska statliga propagandakanalen RT står och går längst upp på sidan är inte förvånande. RT har överhuvudtaget hög status som "källa" inom Alternativwebben.

En annan "källa" som används flitigt inom den svenska Alternativwebben är Globalresearch.ca, en sajt som presenterar en förvriden "verklighet". Rationalwiki (som för övrigt är en av de bästa seriösa källorna vad gäller information om pseudovetenskap, konspirationsteorier, sekter med mera) säger att "Whenever someone makes a remarkable claim and cites Globalresearch, they are almost certainly wrong".

Vad gäller "alternativmedicin" och pseudovetenskap är NaturalNews en annan favoritkälla inom Alternativwebben. NaturalNews är fientlig till etablerad vetenskap särskilt inom områdena medicin och livsmedel.

Alternativwebbens centralfigur Torbjörn Sassersson blev först känd för hokuspokus såsom "astralresor" och "remote viewing". Han var med i teveserien "Det okända" där hans förmåga till "fjärrseende" testades och Sassersson misslyckades. Han har de senaste åren byggt upp en hel mängd sajter inom Alternativwebben. Med de goda kunskaper han har skaffat sig om hur man för fram budskap på Internet lyckas han få ut en mängd "alternativa" budskap och hjälper uppenbarligen andra Alternativwebbsajter med det också. Som sagt undrar jag hur Sassersson har tid och råd att producera alla dessa hemsidor (varav dock flera inte längre uppdateras).

Bland Sasserssons sajter lägger jag märke till Skeptikerskolan där han presenterar sin syn på hur "skeptiker" genom påstådda maktmedel försöker att förlöjliga och förtrycka den pseudovetenskap och de konspirationsteorier som presenteras på Alternativwebben.

En annan av Sasserssons sajter är Vetenskap och Forskning, en uppenbar känga mot föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), som på Alternativwebben ständigt utmålas som "den lede fienden" när de kritiskt granskar olika former av pseudovetenskap. På de olika Facebook-forum som är kopplade till Alternativwebben är "voffare" ett skällsord i klass med "rasist" eller "fascist".

Hursomhelst, på sajten Vetenskap och Forskning presenteras "forskning" om "alternativmedicin" såsom homeopati samt om påstått "farliga" saker såsom elektromagnetiska fält och vaccinationer.

Vaccinationer, ja. Sajten Vaccin.Me är central i den svenska alternativwebben. Där presenteras rent hälsovådliga artiklar som försöker att tuta i folk att vacciner är farliga. Alla aspekter av alla vaccin verkar enligt denna sajt vara rent gräsligt farliga. Att vacciner har räddat oss från hemska sjukdomar såsom smittkoppor, tyfus och polio bortförklaras på olika vis. Sajten är inte oväntat byggd av en viss herr Sassersson, även om han inte är redaktör, utan bara står för det tekniska.

Vad gäller elektromagnetiska fält finns den ökända Strålskyddsstiftelsen, som sprider skrämselpropaganda om hur farliga mobiltelefoner, WiFi med mera skulle vara. Det är lätt att slå hål på deras argumentation, ibland bara genom att tillämpa den grundläggande kunskapen om att strålning avtar med kvadraten på avståndet. Denna organisation sprider bland annat sin skrämselpropaganda till skolor och föräldrar, vilket lett till flera förvirrade strider, nu senast i Åtvidaberg. Den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten har för övrigt reagerat på att Strålskyddsstiftelsen har ett namn som är förvillande likt.

En intressant påkostad sajt är Canal 2nd Opinion, som presenterar Webbteve och artiklar om ungefär samma ämnen som Vaken.se och Newsvoice. Vem som står bakom denna ambitiösa satsning är hemligt, men det ska visst vara någon som lystrar till förnamnet "Tomas".

Så finns tidningen 2000-Talets Vetenskap (med redaktören Bo Zackrisson) som bland annat skriver om vad de kallar för "kontroversiell och nedtystad kunskap". Med tanke på hur spridda de förvillelser de skriver om är på nätet, så skulle jag knappast säga att det handlar om något som är nedtystat. Denna tidning trycks på papper (och har även en del artiklar på sin webbsida), men har till stor del samma innehåll som Alternativwebben i allmänhet: chemtrails, kolloidalt silver, alternativmedicin, vaccinskräck med mera.

Sajten Kostdemokrati är också en sajt som fokuserar på pseudovetenskap och konspirationsteorier inom områdena livsmedel och medicin.

En bedräglig sajt är nättidningen Nya Dagbladet, en osalig blandning av seriösa nyheter och en hel del artiklar om pseudovetenskap och konspirationsteorier.

En spännande sajt fylld av allehanda konspirationsteorier är Blueshift.

En sajt som fokuserar på konspirationsteorier inom ekonomi är Kristoffer Hells Rädda Sverige, som dessutom tar upp andra "obligatoriska" konspirationsteorier såsom 9/11 och chemtrails.

Föreningen Humanism & Kunskap har ett namn som är en uppenbar känga till föreningen Humanisterna. Mest verkar det handla om olika "paranormala" fenomen och annan vidskepelse.

En annan intressant sajt på Alternativwebben är Vetapedia som skapats som en reaktion på att många artiklar på Wikipedia presenterar en syn på olika ämnen och personer som Alternativwebbens folk inte gillar. De presenterar därför dels sådana personer och företeelser som de anser vara viktiga, men som inte kommer med i Wikipedia på grund av dess regler, dels finns där "alternativa" beskrivningar av olika personer och företeelser, som presenterar pseudovetenskap och konspirationsteorier i en positiv dager. Här och var på Alternativwebben framkommer synen att föreningen VoF styr och censurerar Wikipedia med järnhand. Det framgår inte klart vem som står bakom Vetapedia, men jag har mina aningar...

Det är rent fascinerande att studera sajterna på Alternativwebben, men också skrämmande. Här finns så mycket vilseledande "information" som folk faktiskt tror på och dessutom uppenbarligen en del människor jag känner. Ibland får dessa artiklar mer spridning och delas på sociala medier av folk som inte vet vad dessa sajter är för några, utan kanske luras av deras ytligt vederhäftiga framtoning.

För internationella engelskspråkiga sajter finns oftast möjligheten att leta på RationalWiki och där få bekräftat att de tillhör "Alternativwebben", men de svenska sajterna är för små för att finnas med där. Därför är det bra att ha en lista över dem. Ovan har ni början till en sådan lista. Om ni får er tillskickat en länk till någon av dessa sajter kan ni med största sannolikhet förstå att det är felaktigheter som presenteras där. Sedan kan ni välja om ni orkar ta argumentationen med den som skickat länken eller om ni väljer att bara ignorera skräpet.

Har ni läsare några fler tips på spännande sajter inom Alternativwebben? Använd som sagt helst DoNotLink.com för att referera till dem.