2014-09-18

Ryssland, Ukraina, propaganda, sanktioner och ekonomi

Det är nu helt klarlagt att rysk militär materiel levererats till rebellerna i östra Ukraina. Bloggaren Wiseman presenterar bland annat en video från rebellerna som visar hur de inspekterar en rysk stridsvagn av typen T-72B3 som de erövrat tillbaka från ukrainska styrkor, som i sin tur erövrat den från rebellerna. T-72B3 är en tämligen ny modell som Ukraina inte har i sin armé. Därför måste denna stridsvagn ha kommit in i Ukraina från Ryssland. Antingen har ryssarna fantastiskt dålig koll på sin militärmateriel så att moderna stridsvagnar kan komma på avvägar till ett grannland (knappast troligt) eller också har de levererat den till rebellerna (mycket troligt).

Alla "ryska troll" och svenska "nyttiga idioter" i kommentarsfält på bloggar samt Twitter och Facebook får alltså äta upp sina uttalanden om att ryska vapenleveranser till rebellerna skulle röra sig om NATO-propaganda.

Rebellerna i östra Ukraina visar också återigen sin klantighet genom att filma en stridsvagn som uppenbarligen levererats från Ryssland och därmed undanröja den tveksamhet om bevisläget som den ryska propagandan kunnat spela på. De visar förstås också sin klantighet genom att låta regeringsstyrkorna erövra en stridsvagn. Ryssland borde vid det här laget också ha förstått att det inte är propagandamässigt möjligt att dölja leveranser av krigsmateriel till halvbra organiserade rebellgrupper i andra länder, men gjort är gjort. Frågan är hur Ryssland kommer att agera i fortsättningen.

Det lär vara en vapenvila mellan de ukrainska regeringsstyrkorna och separatisterna, men tydligen rasade häftiga strider i närheten av flygplatsen i Donetsk så sent som igår onsdag. Men något slags vapenvila råder tydligen ändå, då Mariupol inte längre bombarderas såvitt jag kan läsa. Jag läser också att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) planerar att dubbla antalet observatörer som övervakar vapenvilan.

Vad som kommer att hända framöver är svårt att sia om - vi får helt enkelt följa utvecklingen.

Ukrainas president Petro Porosjenko är idag i Washington för att möta Barack Obama, kongressrepresentanter med flera. Troligen kommer han att be om mer stöd.

Häromdagen inleddes USA-ledda militärövningar i västra Ukraina, inkluderande 15 länder. Långt bort från konfliktzonen, men ändå en styrkedemonstration från NATO med uppenbar adress till Ryssland.

Samtidigt förstärker Ryssland militärt på Krim och i södra Ryssland. Det pågår alltså en uppladdning på båda sidor. Än så länge finns dock inga tecken på att den skulle gå överstyr.

Viktigare är just nu vad som händer på sanktionsfronten. EU och USA har ju infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland med anledning av annekteringen av Krim och dessa sanktioner i kombination med allmän osäkerhet på grund av Ukrainasituationen har påverkat Rysslands ekonomi negativt.

Den ryska rubeln har fallit kraftigt och har nu nått sin lägsta nivå mot dollarn sedan 1998. Detta kan driva upp inflationen i Ryssland, som redan har en hög årstakt på 7,7 procent. Finansministern uppmanar folket att inte få panik, vilket är en varningssignal som brukar betyda att det är dags för panik. Lyckas Ryssland hålla ihop ekonomin, eller går landet mot en allvarlig ekonomisk kris?

Ytterligare ett tecken på ekonomiska bryderier för Ryssland är att man i den nya budgeten för 2015-2017 lägger in en krishanteringsfond som tar av reserver. Man räknar med ett litet budgetunderskott, men statens inkomster är till stor del beroende av energiexporten och tydligen bygger den nya budgeten på en optimistisk prognos för oljepriset.

Ryssland har inte stängt av gasleveranserna, men av "tekniska skäl" har Gazprom dragit ner på leveranserna. Vi får se hur detta utvecklas framöver.

Visserligen lovar Rysslands energiminister att de inte kommer att minska gasleveranserna till Europa, men vi vet hur mycket löften från ryska staten är värda.

Än så länge har det såvitt jag kan se inte varit några protester i Ryssland, men tar inflationen fart och även nedgången i ekonomin kan den ryska regeringen tvingas hantera kraftigt folkligt missnöje.

Kaliforniens torka - nu skogsbränder

Kaliforniens exceptionella torka fortsätter och nu kommer skogsbränderna i stor skala - Aftonbladet skriver att "skogsbränderna i norra Kalifornien är de värsta i modern tid".

Den brand i Boles med 150 hektar som nämns är dock inte den största av de skogsbränder som rasar just nu. "King Fire" drabbat 4680 hektar, medan "Happy Camp Complex Fire" som började för över en månad sedan, nu drabbat 45790 hektar. Som jämförelse drabbade skogsbranden i Västmanland omkring 13800 hektar.

Torkan har också gjort att lantbrukare börjat pumpa upp mer grundvatten och borra djupare brunnar då de gamla sinar. Därför har delstaten nu börjat reglera pumpning av grundvatten för att hushålla med denna resurs.

Och ingen ljusning i sikte vad gäller nederbörd. Som sagt, livsvillkoren i Kalifornien kan komma att förändras drastiskt.

2014-09-14

Val

Så har vi (svenska folket) klarat av första steget i veckans nagelbitare, nämligen röstningen.

Själv gick jag tillsammans med barnen till vallokalen för att de skulle få se hur det går till. Det är ju bara val vart fjärde år och vid nästa val kommer de att vara tonåringar.

Passade på att klaga lite på "påtrugarna" som stod utanför vallokalen iförda partiband och utdelandes valsedlar. Just vid min vallokal stod vid den tid då jag besökte den endast representanter för Sveriges två största politiska partier - Socialdemokraterna och Moderaterna. Då jag påtalade för dem att jag ansåg det vara en skamfläck på Sveriges demokrati att de fick stå utanför vallokalen reagerade de som om jag vore en utomjording. Sedan vaknade de till och frågade varför jag tyckte så. Jag påtalade att det i de flesta andra demokratier är förbjudet för partirepresentanter att stå utanför vallokalen och dela ut valsedlar. Jag berättade även om en vän från ett sydeuropeiskt land som reagerade starkt när vederbörande första gången (vid ett tidigare val) fick se partirepresentanterna utanför vallokalen och då frågade sig hur det stod till med den svenska demokratin.

Nåväl, moderaten på plats upplyste mig om att alla partier har möjlighet att ha påtrugare utanför vallokalerna. Jag svarade att de mindre partierna inte har folk nog till att bemanna alla vallokaler, så möjligheten är mer teoretisk än praktisk. Då svarade moderaten ifråga att om man inte lyckas skrapa ihop folk till alla vallokaler har man nog inget riktigt parti. Jag genmälde att det isåfall även gällde moderatens allianspartier FP, KD och C, varvid moderaten svarade att deras representanter funnits på plats tidigare under dagen. Jag frågade då varför de inte var på plats nu - de hade förstås inte tillräckligt med folk för att kunna finnas på plats hela dagen.

Nå, barnen tyckte diskussionen började bli lite tråkig och jag tvangs därför att gå in i vallokalen och göra min medborgerliga plikt. Jag röstade inte på något av de två största partierna.

Det första spänningsmomentet blir förstås röstfördelningen mellan partierna och därmed hur många mandat de får i Riksdagen. I skrivande stund är endast 2140 av 5837 valdistrikt räknade, varför resultatet ännu får anses vara ganska osäkert. Spännande blir att få svar på följande:
  • Kommer FI över fyraprocentsspärren? Knappast troligt (enligt Botten Ada). Detta "stjäl" troligen många röster som annars kunde ha gått till de rödgröna S, MP och V.
  • Kommer FI över 2,5 procent? Isåfall får de partistöd. Detta är fullt möjligt. Då får de ett betydligt bättre utgångsläge inför nästa val.
  • Blir SD vågmästare? Ja, troligen. Detta ger en stor osäkerhet över vilken regering vi kommer att få efter valet.
  • Blir S+MP+V större än M+FP+KD+C? Ja, detta verkar tämligen säkert. Vi får alltså med största sannolikhet ett regeringsskifte
  • Blir S+MP större än M+FP+KD+C? Det ser ut att finnas en möjlighet till det. Isåfall kan möjligen Vänsterpartiet komma att uteslutas ur regeringen.
  • Blir SD eller MP tredje största parti? Det ser just nu ut att vara tämligen säkert att det blir SD, som gör ett tvåsiffrigt resultat. Traditionellt brukar det tredje största partiet få tredje vice talman i Riksdagen. Hur ställer sig de övriga partierna till att få en tredje vice talman från SD?
Ett någorlunda pålitligt resultat lär vi få se sent ikväll. Först senare i veckan får vi ett definitivt valresultat då alla sena förtidsröster räknats.

Nästa spänningsmoment blir då hur regeringen kommer att se ut partimässigt. Att det blir Socialdemokraterna under Löfven som bildar regering får väl anses vara det troligaste. Frågan är om han vågar ta med Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt kan han nog stå ut med, men övriga tänkbara ministerkandidater från V är nog mer svårsmälta.

Ett fullt tänkbart alternativ som jag hört få nämna innan valet är att FP, KD eller C lockas över till att bilda regering tillsammans med S och MP. De skulle kunna lockas att välja regeringssamarbete med S+MP bara för att slippa en regering där V ingår. Ett sådant avhopp från "alliansen" ses såklart före valet som fullständigt omöjligt, då alliansen presenterat sig som enade, men verkligheten efter valet kan se helt annorlunda ut.

Regeringsfrågan lär dock ta ett bra tag att sortera ut. En knäckfråga är också hur SD med sin troliga vågmästarroll kommer att ställa sig till de regeringsalternativ som kan komma att presenteras.

Får vi en svag regering finns också risk för nyval om bara något år. Om FI under tiden fått partistöd har de betydligt bättre möjligheter att komma över fyra procent.

Veckans sista nagelbitare blir förstås Skottlands folkomröstning om självständighet på torsdag 18/9. Jasidan har gått starkt framåt den senaste tiden och skulle det bli ett ja där får nog Storbritanniens ekonomi svårartad skrämselhicka. "Oh, flower of Scotland, when will we see your like again?"

En självständighetsröst från Skottland skulle även starkt påverka den folkomröstning om självständighet som Katalonien ska hålla 9 november, men som Spaniens centralregering fortfarande anser vara olaglig.

Bloggrannen Cornucopia har valvaka på sin blogg ikväll.

DN har förresten en bra lista över 56 politiker att hålla koll på efter valet.

Tillägg 22:05: Glädjande är att det ser ut att bli högre valdeltagande än i förra valet.

2014-09-10

Hur långt kan sanktionerna gå?

Nu blir det riktigt intressant att se hur EU och Ryssland agerar mot varandra, när EU i måndags kväll beslutade om utökade sanktioner mot Ryssland, även om själva införandet verkar dröja några dagar, då man väntar och ser hur den nuvarande vapenvilan i östra Ukraina fortlöper.

Listan över "personer under sanktioner" utökas och den viktigaste åtgärden från EU:s sida är att stoppa finansiering (alltså lån) från EU till ryska energibolag. Detta drabbar de ryska energijättarna hårt.

Ryssland har kommit med ett mycket smart motdrag, nämligen att stoppa flygningar över Ryssland. Detta drabbar inte Ryssland direkt ekonomiskt, men skulle slå mycket hårt mot europeiska flygbolag. Ett flygstopp är mycket smartare än att stänga av gasen till EU, vilket visserligen skulle drabba EU oerhört hårt, men samtidigt skulle drabba Ryssland hårt ekonomiskt, då deras gasexport är så stor andel av deras BNP.

Skulle flygstoppet bli verklighet skulle det ställa till kaos på många sätt. Självklart skulle flygbolagen drabbas ekonomiskt, men även många branscher som är beroende av flygtransporter av exempelvis komponenter från Asien skulle kunna drabbas av leveransstörningar och i förlängningen betydligt dyrare transporter.

Rysslands importstopp för många livsmedel påverkar redan många av EU:s jordbruk. Just jordbrukspolitiken är en central del av EU och en av de mest genomreglerade och subventionerade verksamheterna inom EU. Rysslands styrande förstår hur de ska slå mot EU:s känsligare delar. Visserligen kan högre matpriser leda till missnöje inom Ryssland, men protesterande EU-bönder vore mumma för Ryssland, liksom kaos i EU:s jordbrukspolitik.

Vad gäller eventuellt flygstopp får vi dock vänta några dagar för att se om det blir verklighet som en hämnd för EU:s nya (ännu icke ikraftträdda) sanktioner.

Frågan är hur mycket dessa sanktioner kan trappas upp. Det extremaste vore förstås ett stopp för gasleveranserna från Ryssland. Som jag nämnde ovan skulle detta troligen sänka EU helt. Frågan är dock om det för Ryssland är värt uteblivna exportinkomster. Ett gasstopp skulle troligen sänka hela världsekonomin och framförallt krascha Moskvabörsen och rubeln.

Det behöver emellertid inte gå så långt som att Ryssland stänger av gasen. Det skulle räcka med drastiska prishöjningar för att ställa till det för EU.

Vi ska inte heller glömma att EU importerar runt 90 procent av sin olja, varav större delen kommer från Ryssland.

Det kan bli en utrikespolitiskt mycket spännande höst, men denna typ av spänning är förstås inget som aktiebörserna brukar gilla.

För övrigt noterar jag att det nu kommit en rapport från haverikommissionen angående MH17 som sköts ner över östra Ukraina i somras, där det inte oväntat är tydligt att planet skjutits ner av en luftvärnsrobot och att många av de "alternativa teorier" som kommit från ryska media och ryskt officiellt håll är rena fabrikationer. Dessa "alternativa teorier" har redan från början närmast haft ett löjets skimmer över sig, då de varit lätta att hitta fel i och i många fall innehållit uppenbara orimligheter. Ändå har "nyttiga idioter" sett till att fortsätta att sprida dem i sociala medier, förutom alla betalda ryska psyops som förstås också spritt dem.

Det jag skrev i juli angående bevisläget för nedskjutningen av MH17 gäller alltså fortfarande och bekräftas av haverikommissionens rapport.

2014-09-08

Jag har tappat räkningen...

Jaha. Så kom nästa fall där en SD-politiker ertappats med grovt rasistiska kommentarer, denna gång ordföranden för SD Stockholm.

Är jag förvånad? Nej. Jag har nu tappat räkningen på alla sverigedemokrater som ertappats i rasistiska aktiviteter av olika slag.

Är det inte lika bra att SD erkänner rakt av att de är ett rasistiskt parti istället för att hålla på och hyckla med sin så kallade "nolltolerans"? Troligen skulle det inte påverka deras valresultat. Det skulle inte heller inverka på deras möjligheter att få makt i Riksdagen, då de andra partierna ändå inte vill samarbeta med dem.

2014-09-05

Ingen bubbla?

Hos ZeroHedge ser jag följande diagram från John Hussman över USA-börsens utveckling (S&P 500) de senaste 20 åren.
Det noteras även att USA-börsens volatilitet är bland den lägsta sedan 2006.

I förra veckan skrev jag
Det ser ut som om det varit längre uppgångar på cirka fem år, följda av större nedgångar. Den senaste uppgången har nu hållit på i drygt fem år, så tiden för nedgång är mogen.
Det finns uppenbarligen fler som noterat samma sak som jag.

De flesta av världens aktiebörser är ganska väl korrelerade och "följer husse" USA. Även för Stockholmsbörsen börjar det bli farligt höga nivåer, även om vi inte har kommit tillbaks till rekordnivån från it-bubblans år 2000. Ännu ser vi dock inte några tecken på att den nuvarande uppgången skulle vara bruten, men det är läge för den investeringsintresserade att vara på sin vakt för tecken på en ny nedgångsfas.

Det är ju inte precis brist på orosmoln här i världen.

2014-08-25

Manipulerade aktiemarknader?

Begrunda följande diagram över utvecklingen för det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 sedan bottnen i början av 2009.
Notera särskilt hur vi sedan slutet av 2012 haft en lång uppgång, som endast brutits av små nedgångar. Det går lätt att dra en linje längs ovansidan och en längs nedansidan för att få fram en kanal som indexet hållit sig inom. Sedan den relativt kraftiga nedgången sommaren 2011 ser volatiliteten för aktiemarknaden ut att ha minskat rejält. Varje svängning nedåt ser ut att bli allt mindre. Vad beror detta på?

Hur aktiemarknaderna går beror idag till stor del på hur centralbankerna hanterar penningflödena. Det verkar som om USA:s centralbank Federal Reserve "Fed" nu hittat en "perfekt" recept för hur man ska få en stadigt stigande aktiemarknad utan alltför stora fluktuationer. Tillräckligt många av finansmarknadernas aktörer verkar även se det som trovärdigt. Det verkar finnas en tilltro till att Fed kommer att kväva varje antydan till nedgång i dess linda. Hurra! Vi har nått den perfekta jämvikten och går mot ett samhälle av evigt ökande välstånd.

Det nuvarande penningpolitikiska experimentet i USA kommer dock bara att hålla så länge det fungerar. Så länge marknaderna har förtroende för Fed:s penningpolitik kommer systemet att förbli stabilt, men så fort något inträffar som rubbar förtroendet så är det kört. Att undertrycka volatilitet i finansmarknader fungerar nämligen bara under en begränsad tid. Förr eller senare blommar alla obalanser ut.

Den specialintresserade rekommenderas att läsa mer i senaste Credit Bubble Bulletin från Doug Noland. Han påpekar bland annat att även underliggande fundamenta för aktiemarknaden påverkas av Fed:s penningpolitik - företagens vinster, som blåses upp av de kvantitativa lättnaderna.

Hur länge kan vi då förvänta oss att den nuvarande stabila uppgången fortsätter? När spricker den? Om vi ser på USA:s aktiemarknad i ett längre perspektiv ser det ut så här:
Det ser ut som om det varit längre uppgångar på cirka fem år, följda av större nedgångar. Den senaste uppgången har nu hållit på i drygt fem år, så tiden för nedgång är mogen. Dock ser det ännu inte ut att vara dags. Om ni tittar på det första diagrammet så ser ni att S&P 500 fortfarande bara har relativt små nedgångar och fortsätter i sin stabila trendkanal uppåt. Den dagen vi börjar att se större fluktuationer kan vi börja misstänka att upptrenden är slut. Men där är vi inte ännu.